om emma

Mitt namn är Emma och jag älskar att bjuda in till vackra och vardagliga upplevelser där min känsla för skönhet är naturligt inkluderad. Jag är en inspiratör som brinner för livets skönhet, enkelhet och njutning. Jorden och växtriket med dess rikedom innebär för mig en evig förälskelse och förundran. Genom att leva jordnära utforskar jag hur livet kan fyllas med skönhet, näring och kreativitet. I min relation till jorden och växtbaserade smaker finner jag även ro och kontinuitet. 

Skönhet handlar för mig om att låta det få vara vackert, att se och känna den naturliga skönheten, att tillgodogöra sig näringen ur skönheten samt jorden. Vidare att välja det som är näringsrikt samt att låta kreativiteten få vara närvarande och levande i relation till jorden och växtbaserad mat. Min egen utmaning och möjlighet i det här är att ständigt påminna mig själv om att stå kvar med fötterna i jorden samtidigt som det är möjligt att få njuta av himlens stjärnor.

Jag tycker också om rörelse, stillhet, skog, promenader, champagne, loppis, kultur, bibliotek, gröna blad, te, resande, hav, stjärnor, hästar, träd, odling, choklad, inredning, människor och kokosvatten.

Genom mitt arbete med Plantbased vill jag låta min känsla för skönhet beröra och inspirera dig till att upptäcka och känna växtrikets och jordens skönhet, näring och kreativitet och vad det kan göra för dig.